Jan Pěkný - Překladatel a tlumočník

Naše firma Vám nabízí překladatelské a tlumočnické služby nejen v oboru zpracování dřeva, lesnictví a myslivosti. Zajišťujeme překlady textů, konsekutivní, simultánní a doprovodné tlumočení z/do anglického a německého jazyka. Naše firma poskytuje

 • kvalitní služby,
 • dodání překladů v krátkém termínu,
 • specializaci v oboru zpracování dřeva, lesnictví, myslivosti a dalších.

Samozřejmostí naší praxe je považovat informace nabyté v rámci zakázky za důvěrné.

Reference jsou k dispozici na vyžádání.

Company Jan Pěkný provides translating and interpreting service not only in wood processing, forestry and hunting sector. We offer following service:

 • translation of texts from/into Czech, English and German,
 • consecutive and simultaneous interpreting from/into Czech, English and German,
 • specialisation within wood processing, forestry and hunting sector,
 • high quality,
 • prompt delivery of translated texts.

All information resulting from a contract is considered as confidential.

References available on request.

Firma Jan Pěkný bietet Ihnen Übersetzungen und Dolmetschen nicht nur im Bereich von Holzverarbeitung, Forstwirtschaft und Jagdwesen. Wir gewähren folgendes:

 • Übersetzung von Texten von/ins Tschechische, Deutsche und Englische,
 • konsekutives und simultanes Dolmetschen von/ins Tschechische, Deutsche und Englische,
 • Spezialisierung im Fachgebiet Holzverarbeitung, Forstwirtschaft und Jagdwesen,
 • hohe Qualität,
 • kurze Liefertermine.

Alle aus dem Auftrag hervorgehenden Informationen werden streng vertraulich behandelt.

Referenzen auf Anfrage erhältlich.

jan@pekny.info

Ing. Jan Pěkný
Pohůrecká 23
370 06 České Budějovice
Česká Republika

+420 606 837 560